......ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน เข้าสู่รั้วน้ำเงินขาว ปีการศึกษา 2558......

กรกฎาคม 2558
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

 ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
1. MRS.Vicenta Bandoy
2. MRS. Madona Rogel
ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นไปรายงานตัวในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

 

เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ
งานวิจัย งานการเรียนการสอน การอ้างอิง
ตัวอยางโครงร่างงานวิจัย ตัวอย่างบันทึกผลการจัดการเรียนการสอน เอกสารการเขียนบรรณานุกรม (APA)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ชื่นชม 
      โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
คึกคัก 
      โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จะจัดกิจกรรมกีฬาสีให้กับลูกๆนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งปีนี้นักเรียนให้ความสำคัญอย่างมาก จะเห็นได้จากแต่ละสีมีการเตรียมความพร้อมกันอย่างคึกคัก
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนทักษะทางลูกเสือ 
      11 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนทักษะทางลูกเสือ ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 
      ดร.พุฒิพงศ์ แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร และคณะครูนักเรียน เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เวลา 17.00 - 18.00 น. วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
โปรแกรม ปพ.5 ปรับปรุงวันที่ 10 มิถุนายน 58 
      คุณครูสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.5 ปรับปรุงวันที่ 10 มิถุนายน 58
ภูมิใจ 
      โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ภายใต้การนำของ ดร.พุฒิพงศ์  แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ได้รับเสียงชื่นชม จากการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นทุกวันพระ ของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เสียงชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆทำให้พวกเรามีกำล
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายในโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ได้รับความรู้และเห็นสิ่งต่างๆที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้..ขอบคุณท่านอาจารย์พรมวิทย์  กำเนิดจอก ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
ประชุมผู้ปกครอง 
      27 มิถุนายน 2558 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทาง สร้างวินัย ร่วมพัฒนา ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ณ หอประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (SAR 2557)...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
การนิเทศติดตามประเมินภายในโดยต้นสังกัด ศูนย์ฯอำนาจเจริญ...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม...     จำนวนผู้เข้าชม 739 ครั้ง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนเรียนร่วมสังกัด สพป.มค. เขต 3...     จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง
วิทยากร หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา...     จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบพนักงานราชการทั่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558 ...
 
ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.226.189.112
คุณเข้าชมลำดับที่ 64,284

 
จัตุรัสวิทยาคาร
304 หมู่12 บ้านโพธิ์ทอง ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
Tel : 044-851164  Fax : 044-851163
Email : pichet76@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.