ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
 จิตอาสา
 วงโปงลาง
 วงดนตรีลูกทุ่ง
 สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.146.175.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,003,354

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีศักยภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย ได้คุณภาพมาตรฐานสากล.........................อัตลักษณ์  คุณธรรมชั้นเยี่ยม เปี่ยมล้นจิตอาสา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่มาตรฐานสากล

    
  หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

คนเก่ง จ.ค. จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)ครั้งที่ 64
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 20 - 22 ตุลาคม  2557

 ชื่อ-สกุล-ห้อง รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน   ครูผู้ฝึกสอน

ดญ.กิตติยา จันทร์ศิลา ม.3/1
ดช.วิทวัส คำสุภาพ ม.3/1 
  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.ต้น
ชนะเลิศ เหรียญทอง
( 94 คะแนน)
 

 
ดร. พิเชษฐ คงสตรี
นางจารุณี คงสตรี

 
นายพงษ์พัฒน์ ธนะศรี ม.5/1
น.ส.สุธิดา ก้อนมณี ม.5/6
   การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม. ปลาย
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
เหรียญทอง
( 84 คะแนน)
   
ดร. พิเชษฐ คงสตรี
นางจารุณี คงสตรี

 

 
ด.ช. เทอดพิทักษ์  แสงฤทธิ์ ม.2/3
ด.ช. อิทธิพล  คูณสันเทียะ ม.2/3

   การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation)
ระดับชั้น ม.ต้น
 ชนะเลิศ เหรียญทอง
( 88.8 คะแนน)
   
นางสาวสุกัญญา กิ่งรังกลาง

 

 

เด็กชายศิรวิทย์ หมั่นกิจ ม.1/7
เด็กชายธัชพงศ์ คำขาว ม.1/7
เด็กหญิงวัชรีภรณ์ คะเรรัมย์  ม.1/1

   โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้น ม.ต้น

 ชนะเลิศ
เหรียญทอง
(92 คะแนน)

 
 นางสิริพร  มงคลกำธร

 

 

นางสาวสุภาวดี  ศรีใส ม.4/6
นางสาวผกาวดี  ศิลโรจน์  ม.4/6
นางสาวกัญญาภรณ์  ทองจำรูญ ม.4/6

   โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้น ม.ปลาย
 ชนะเลิศ
เหรียญทอง
(93 คะแนน)
   
นายโกมิน  ภิรมย์ชม

 
เด็กชายธีระพัฒน์  แซ่ตั้ง ม.2/1
เด็กชายภูรินทร์สุกฤษฏิ์  กำลังเหลือ ม.2/7
 

   การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor
ระดับชั้น ม. ต้น

 รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
(92 คะแนน)

 
 นางสาวจีรนุช  พิมพ์ทวด

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข 
   
   4 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัดกิจกรรมร่วมกับทางอำเภอจัตุรัส จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดขยะ ลดที้งขยะ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ บริเวณโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ผ่านบ้านเดื่อ และสิ้นสุดโครงการที่บริเวณทางรถไฟอำเภอจัตุรัส ...

 กฐินเด็กดีV-STAR
    
    1 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัดกิจกรรมทางศาสนาทอดกฐินสามัคคีเด็กดี v-star ณ วัดเขาจอมทอง บ้านโคกโต่งโต้น อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ...
 ประเมินหน่วยงานต้นแบบสวมหมวกนิรภัย
    
    28 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร เข้ารับการประเมินหน่วยงานต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 %...
 กีฬาภายใน 2
    
    24-26 กันยายน 2557 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดและเอดส์เฉลิมพระเกียรติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร นักเรียนทุกคณะสีให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่เป็นผู้นำปีนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆ...


นานาสาระ
นานาสาระ
 แนะนำ YouTube ช่องของโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
 ระเบียบฯ เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัย


 แนะนำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
     ...


 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2557
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
 ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ
 คนเก่งน้ำเงินขาว
 คลิปวิดีโอ
 บทเรียน Online
 ข่าวสารทางวิชาการ
 กองทุน กยศ.
 O-NET & A-NET
 เว็บเพื่อการศึกษา
 Java Programing
 Library For Java
 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร  304หมู่12 บ้านโพธิ์ทอง ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130  Tel : 044-851164  Fax : 044-851163  Email : ckschool57@gmail.com
พัฒนาระบบโดย : WWW.OPSTECH.CO.TH